Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa

Nadia Bouacid

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP) skupia ponad 400 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. Współtworzymy korzystne warunki dla rozwoju działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywamy aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i pozostałymi organizacjami pracodawców.

fachowcy.pl