Fundacja Rak'n'Roll

Marta Samborska

Wywiad z Panią Martą Samborską

Fundacja cały czas udziela wsparcia finansowego, rzeczowego i niematerialnego osobom chorym i ich rodzinom poprzez zbieranie funduszy na leczenie konkretnych osób, poprzez pomoc w uzyskaniu leków, poprzez udostępnianie informacji, kontaktów do lekarzy i psychoonkologów oraz poprzez rozmowy bezpośrednie, telefoniczne i mailowe. 

fachowcy.pl