PIBP

Tadeusz Pawłaczyk

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej

Naszym głównym celem jest popularyzacja i transfer wiedzy dotyczącej wszystkich aspektów budownictwa pasywnego oraz szerokie promowanie tego doskonałego standardu już dzisiaj. Organizujemy konferencje, fora i spotkania dające możliwość wymiany doświadczeń, pogłębienia wiedzy oraz nawiązania nowych kontaktów. Przygotowujemy i opracowujemy materiały szkoleniowe – dydaktyczne (dla doskonalenia zawodowego) i informacyjne dla inwestorów, użytkowników i samorządowów. W celu rozpowszechniania wiedzy o budownictwie pasywnym.

 

 

Tagi: budownictwo
fachowcy.pl