POLCONTACT

Krzyszto Śniegula

Elektryczne Systemy Grzewcze

Firma POLCONTACT powstała w 1982 roku na bazie kapitału amerykańskiego – na początku działalność prowadzona była pod nazwą „Wytwórnia Urządzeń Mechanicznych i Elektrycznych ZPDW POLCONTACT”. Początkowo w firmie produkowane były tzw. antyimportowe wyroby zaopatrzeniowe dla przemysłu ciężkiego i energetyki (styczniki do łączenia baterii kondensatorów kompensacji i symetryzacji mocy biernej do stosowania w układach zasilania indukcyjnych pieców odlewniczych, projektory do lamp metalohalogenkowych wielkich mocy, oddzielacze przemysłowe do sekcjonowania szyn transformatorów do stosowania na statkach pełnomorskich, przekładniki prądowe niskiego napięcia, inna aparatura rozdzielcza i łączeniowa niskiego napięcia i.t.p.). Odpowiadając na zmieniające się potrzeby naszych klientów wyspecjalizowaliśmy się w dziedzinie elektrycznych systemów grzewczych – głównie elektrycznego ogrzewania podłogowego.

fachowcy.pl