Przedszkole niepubliczne "Trzy języki"

Joanna Mroczkowska

Przedszkole Językowe

Głównym zadaniem naszej placówki jest kształcenie dzieci w wieku 1-6 lat, tak by po zakończeniu edukacji przedszkolnej dzieci:

- Były samodzielne i autonomiczne

- Były Przygotowane do uczestniczenia w edukacji szkolnej

- Potrafiły funkcjonować w grupie (również odmiennej językowo i kulturowo)

- Posiadały wiedzę pozwalającą na ukierunkowanie ich rozwoju, a także dalszy wszechstronny rozwój

- Akceptowały różnorodność kulturową innych osób

- Posiadały umiejętność rozumienia i komunikowania się w 3 językach- polskim, angielskim i hiszpańskim

W każdej grupie zajęcia edukacyjne odbywają się codziennie według wspólnego dla 3 języków programu edukacyjnego. Program edukacyjny jest tworzony przez nauczycieli co miesiąc.

 

fachowcy.pl