Tomra Orwak Polska Sp. z o.o.

Marcin Cuper

Gospodarka odpadami komunalnymi

Orwak jest światowym liderem w zakresie systemów prasowania i belowania odpadów u źródła. Specjalizujemy się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji urządzenia do zmniejszania objętości  odpadów, których zastosowanie zapewnia opłacalność gospodarki odpadami. 

Tagi: odpady
fachowcy.pl